Kasy fiskalne

ewidencja pomyłek zarejestrowanych na kasie fiskalnej                     
protokół przyjęcia zwrotu towarów                   
ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji